Tarptautinės ekspedicijos tiriant sinagogas Lietuvoje ir Baltarusijoje

 

2008 metais, tikslu sukurti bendrą žydų kultūros paveldo ir sinagogų tyrimo metodiką litvakų šalyse Baltarusijoje ir Lietuvoje, Žydų kultūros ir informacijos centras susitiko su studentų tiriamųjų ekspedicijų partneriais iš Baltarusijos valstybinio universiteto. Susitikimuose buvo aptarta žydų kultūros ir architektūros paveldo šiandieninė situacija Baltarusijoje, galimybių rengti tarptautines studentiškas ekspedicijas gairės, bei iniciatyvinės grupės galimos sudėtys. Baltarusijos partneriai supažindino su situacija ir galimybėmis Baltarusijoje, bei išreiškė didelį susidomėjimą Lietuvos sinagogų tyrinėjimų metodika.

Susitikimų metu buvo sudaryta darbo grupė paruošti būsimų ekspedicijų projekto veiklos planą 2009 - 2011 metams, bei pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Baltarusijos Universiteto, bei Vilniaus dailės akademijos . Taip pat buvo parengta sinagogų tyrimo metodika lietuvių, rusų, bei anglų kalbomis, sukurta sinagogų tyrimo Baltarusijoje galimybių studija pagal lietuvišką pavyzdį.

ŽKIC gavus Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos finansavimą pagal Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą, 2009 - 2011 metais buvo surengtos 3 tarptautinės VDA ir BVU studentų ir dėstytojų ekspedicijos į Baltarusiją ir Lietuvą, kur buvo ištyrinėtos Baltarusijoje puikiai išlikusių žydiškų miestelių Ašmenos, Slonimo, Dolginovo sinagogos, bei padaryti jų aprašai. Buvo susipažinta su Vilniaus buvusiu žydų kvartalu ir Didžiosios sinagogos istorija, bei atlikti Vilniaus choralinės sinagogos tyrimai. Buvo ištyrinėtos Ašmenos, Slonimo bei Dolginovo sinagogos, parengti tyrinėjimų aprašai. Taip pat buvo surengtos dvi sinagogų fotografijų parodos, kurios buvo eksponuotos tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje (Ukrainoje, Čekijoje, Vokietijoje, Kanadoje). 2012 metų projektas, palankiai įvertintas URM – tai tęsinys ankstesniojo, kaip svarbus bendradarbiavimo tarp Baltarusijos ir Lietuvos studentų pavyzdys, bei didelę išliekamą vertę turėsianti kultūrinė – mokslinė sinagogų aprašymo veikla.

2012 metais ekspedicija vyko Baltarusijoje Gardine, kur buvo lankomos išlikusios žydų sinagogos, analizuojami VDA išleisto katalogo „Lietuvos sinagogos“ duomenys, bei rengiami sinagogų Baltarusijoje aprašai. Buvo suoprganizuota fotografijų paroda, kuri buvo  eksponuojama ŽKIC galerijoje ir, užsienyje.